Documenten

Hieronder staan de documenten die de basis vormen van stichting OUT. Daarin wordt o.a. beschreven waar de stichting staat ten opzichte van andere partijen en hoe wij omgaan met bezoekers en reserveringen.

Statuten
In dit document staat beschreven wat het doel is van de stichting en hoe zij dit tracht te bereiken. Daarnaast staat hierin omschreven hoe het bestuur en de toezicht vormgegeven dienen te worden, hoe en hoe vaak er vergaderd moet worden en hoe besluiten genomen mogen worden.
Statuten OUT

Huishoudelijk Reglement
Hierin staan aanvullende regels zoals de taken van de bestuurders en hoe reserveringen gedaan moeten worden, maar ook hoe er omgegaan wordt met vrijwilligers, wie of wat een donateur kan zijn en hoe de stichting kan ondersteunen met promotie van evenementen.
Huishoudelijk Reglement OUT

Visie
In de visie staat beschreven waar we als stichtingsbestuur naartoe willen werken. De plannen die in dit document staan zijn vaak niet in één jaar te realiseren, maar zijn wel zaken waar het bestuur gedurende het jaar aan zal werken.
Visie OUT 2015-2018

Beleidsplan
Het beleidsplan beschrijft de punten waar het bestuur zich het komende jaar op wil focussen. In de bijbehorende begroting zie je hoe het bestuur dit wil financieren.
Beleidsplan OUT 2016
Begroting OUT 2016
Toelichting Begroting OUT 2016